امام علی(ع)
توسط : fgf
رغبت نكن در آنچه فانى شود و از دنیاى فانى براى جهان پایدار توشه برگیر. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 23:13
پسندیدم 0
UserName