زنان. . . .
توسط : parandeh2

حضرت امیرالمومنین فرموده اند:((فان المرات ریحانت و لیست بقهرمانت)) زن یك گل ریحان است نه یك كارگزار و خدمتكار./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 22:47
پسندیدم 0
UserName