کلمات قصار

 امام علی(ع) :

استوارى دین و دنیا به چهار چیز است:

عالمى که به علم خود عمل کند،

و جاهلى که از آموختن سرباز نزند،

و بخشنده‏اى که در بخشش بخل نورزد،

و فقیرى که آخرت خود را به دنیا نفروشد.

دوشنبه 1/11/1386 - 22:45
پسندیدم 0
UserName