فرازی از وصیت نامه ی شهید علی اصغری

ای ملت شهید پرور! شما را سفارش می کنم به دو چیز: قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)

چه زشت است امت قرآن باشیم و قرآن ندانیم. مسلمان باشیم، قرآن نخوانیم. مسلمان باشیم و به قرآن عمل نکنیم. ملاک شناخت خود را قرآن و اسلام بگیرید. اگر کسی طبق اسلام و قرآن عمل کرد از وی جانبداری کنید، ملاک اسلام است و بس.

الهی! عظیمی، به عظمتت گناهان مرا بیامرز. به وجودت قسم عمری تو را گم کرده بودم و اسیر نفس خویش بودم و نافرمانی ترا می کردم. الهی بپذیرم و قبولم کن.

خدای من! نفس اماره باعث شد که بین من و تو جدایی افتد. بار خدایا به محمد و آلش قبولم کن.

دوشنبه 1/11/1386 - 22:23
پسندیدم 0
UserName