عشق را ای کاش زبان سخن بود
توسط : ghasedak61

هزار کاکلی شاد در چشمان توست

           هزار قناری خاموش در گلوی من

             عشق را ای کاش زبان سخن بود

دوشنبه 1/11/1386 - 21:45
پسندیدم 0
UserName