شعری پر مفهوم
توسط : arianaa30

شاخه یاست اگر بشکسته بود

دستهای باغبانت بسته بود

یاس بوی مهربانی می دهد

عطر دوران جوانی می دهد

تقدیم به شما از طرف :سید محمد حسینی

دوشنبه 1/11/1386 - 21:42
پسندیدم 0
UserName