بدانید. . . .
توسط : parandeh2

((اعلموا ان حوائج الناس الیكم من نعم الله علیكم فلا تملوا النغم فتخور نقما))بدانید كه نیازهای مردم به شما از نعمت های خدا بر شماست.از آنها ملول نشوید كه گرفتار می شوید./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 20:15
پسندیدم 0
UserName