گریستن و. . . . . .
توسط : parandeh2

((بكاء العیون و خشیت القلوب من رحمت الله))گریستن چشم ها و بیمناكی دل ها از رحمت خداست./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName