شرافت. . . . .
توسط : parandeh2

((الشرف التقوی))شرافت به پرهیزگاری است./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 19:51
پسندیدم 0
UserName