به خاك سپردن اجساد مطهر خاندان پیامبر
توسط : mmmmmmmm
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

به خاك سپردن اجساد مطهر خاندان پیامبر  
مسعودى در اثبات الوصیه مى نویسد: زین العابدین (ع ) در روز سیزدهم ماه محرم براى دفن پدرش به كربلا بازگشت .
شیخ مفید نیز در ارشاد خود آورده است : چون ابن سعد فرمان حركت به سپاهیان خود در كربلا صادر نمود و افراد سپاهى او آن سرزمین را ترك گفتند، گروهى از مردم بنى اسد، كه در غاضریه گرد آمده بودند، بر سر اجساد مطهر شهداى كربلا فراهم آمده و بر آنها نماز گزاردند و حسین (ع ) را در همین جا كه امروز آرامگاه اوست به خاك سپردند. فرزندش على اكبر (ع ) را پایین پاى آن حضرت ، و براى بقیه شهدا، از یاران و خانواده او نیز گودالى جداگانه حفر كردند و در همان پایین پاى امام اجساد ایشان را یك جا و در كنار هم دفن نمودند.
عباس بن على (ع ) را هم بر سر راه غاضریه ، و در همان جا كه شهید شده بود، به خاك سپردند، جائى كه قبر شریف آن حضرت در آنجا قرار دارد.

 

دوشنبه 1/11/1386 - 19:48
پسندیدم 0
UserName