دروغگویی. . . . .
توسط : parandeh2

((الكذب عجز))دروغگویی از ناتوانی است./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 19:48
پسندیدم 0
UserName