خوش خلقی. . . .
توسط : parandeh2

((الخلق الحسن عبادت))خوی خوش عبادت است. . . ./زهره/parandeh2/

دوشنبه 1/11/1386 - 19:35
پسندیدم 0
UserName