كربلا
توسط : ebrahimi1

  كربلا

بزرگ اندیشمند شیعى ، مرحوم سید شریف رضى چنین مى گوید:

كربلا! لا زلت كربا و بلاد

 

ما لقى عندك آل المصطفى

 

كم على تربك لما صرعوا

 

من دم سال و من دمع جرى

اى كربلا تو همیشه انبوهى از اندوه و بلا را به یاد مى آورى به سبب آنچه كه در خاك تو به آل پاك محمد مصطفى صلى الله علیه وآله رسید.
هنگامى كه كشته شدند چه خونها كه ریخته شد و چه اشكها كه جارى شد.

 

دوشنبه 1/11/1386 - 18:36
پسندیدم 0
UserName