كربلا
توسط : ebrahimi1
 


فضائل كربلا و وجه تسمیه آن
كربلا یعنى آن خاك پاكى كه قدرت حق را در برابر باطل براى همیشه نشان داد.
كربلا یعنى آن خاكى كه تا قیام آل محمد صلى الله علیه و آله نداى اهل حق و هیهات منا الذله از آن بلند است .
كربلا یعنى آن بیابانى كه در نصف روز بساط خلافت آل ابى سفیان را به هم پیچید.
كربلا یعنى آن بستان سرسبزى كه همیشه به خون راد مردان عالم بشریت شاداب و با صفا و سرخ روست .

زنده كدام است بر هوشیار

 

آن كه بیمرد به سر كوى یار

 

دوشنبه 1/11/1386 - 18:33
پسندیدم 0
UserName