رسول خدا (ص)
توسط : fgf
روزگاری به مردم بیاید که هر که خواهد دین خود را نگه دارد چنان باشد که آتش به دست گرفته باشد. (نهج الفصاحه ، حدیث 3205)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:28
پسندیدم 0
UserName