امام علی(ع)
توسط : fgf
رسیدن به رستگارى در این است كه براى سراى ماندنى آخرت كار كنند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:28
پسندیدم 0
UserName