رسول خدا (ص)
توسط : fgf
دو مستی شما را خواهد گرفت مستی عیش دوستی و علاقه به نادانی در آن هنگام امر به معروف و نهی از منکر نکنند.
(نهج الفصاحه ، حدیث 2032)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:27
پسندیدم 0
UserName