رسول خدا (ص)
توسط : fgf
روزگاری به مردم رسد که مرد اهمیت ندهد که مال چگونه به دست آرد ؛ از حلال یا حرام. (نهج الفصاحه ، حدیث 2364)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:26
پسندیدم 0
UserName