امام علی(ع)
توسط : fgf
 بر تو باد كه به خوبى براى آخرت آماده شده و توشه بسیار برگیرى. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:24
پسندیدم 0
UserName