رسول خدا (ص)
توسط : fgf
فتنه هایی خواهد بود که در اثنای آن مرد به صبح مومن باشد و به شب کافر شود , مگر آنکه خدایش به علم زنده دارد.
(نهج الفصاحه ، حدیث 1734)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:24
پسندیدم 0
UserName