رسول خدا (ص)
توسط : fgf
فرصت را برای اعمال نیک بیش از آنکه شش چیز رخ دهد غنیمت شمارید , فرمانداری سفیهان و کثرت شرط در کار معامله و فروش منصب ها و کوچک شمردن خونریزی و بریدن با خویشاوندان و تازه رسیدگانی که قرآن را به آواز خوانند . (نهج الفصاحه ، حدیث 1074)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:22
پسندیدم 0
UserName