رسول خدا (ص)
توسط : fgf
روزگاری به مردم رخ نماید که مرد میان بی عرضگی و نادرستی مخیر شود ، هر که در آن روزگار باشد باید بی عرضگی را بر نادرستی ترجیح دهد. (نهج الفصاحه ، حدیث 1752)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:22
پسندیدم 0
UserName