امام علی(ع)
توسط : fgf
خوشا به حال كسى كه به یاد معاد و رستاخیز افتاده و توشه خود را براى آن روز بسیار كرده است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName