امام علی(ع)
توسط : fgf
واگذار اندك را براى بسیار و این جهان تنگ را براى آخرت وسیع و پهناور. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:20
پسندیدم 0
UserName