امام علی(ع)
توسط : fgf
پاداش آخرت به فراموشى سپارد سختى دنیا را. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 18:8
پسندیدم 0
UserName