بی حیایی!
سلام
 
بی نمازی، بی حیایی است!
 
دوشنبه 1/11/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName