امام علی(ع)
توسط : fgf
پیشى گیرید در حالى كه بدنها سالم و زبانها باز، و توبه قابل پذیرش، و عمل ها مورد قبول است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:33
پسندیدم 0
UserName