امام علی(ع)
توسط : fgf
هر گاه از خانه فانى دنیا روى بگردانى و به خانه ماندنى آخرت شیفته گردى ، بدانكه در این مسابقه برنده شده ‏اى و در هاى رستگارى بر تو گشوده شده و به فلاح دست یافته‏ اى. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName