امام علی(ع)
توسط : fgf
جز این نیست كه آدمى كیفر شود بدانچه انجام داده و در آید بر آنچه از پیش تهیه كرده. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName