امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى كه شما به همت گماردن بدانچه باید در آخرت همراه شما باشد ، از همه آنچه در دنیا همراه شما است نیازمندتر هستید. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName