امام علی(ع)
توسط : fgf
به راستى شما پاداش داده خواهید شد بدانچه از پیش فرستاده ‏اید و در گرو كارهایى هستید كه جلوتر انجام داده ‏اید.
(غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName