امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه فساد و تباهى او را شاد گرداند ، معاد و روز واپسین او را بدحال كند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName