امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه یقین به معاد دارد توشه بسیار برگیرد. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName