امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه موفق به پیدا كردن راه راست خود گردد ، براى معاد خویش توشه برگیرد. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName