امام علی(ع)
توسط : fgf
 هدف مؤمن اصلاح معاد و روز واپسین است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:13
پسندیدم 0
UserName