امام علی(ع)
توسط : fgf
 شایسته است براى آن كس كه سراى فانى را بشناسد كه براى سراى پایدار كار كند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName