امام علی(ع)
توسط : fgf
مردمان چیزى از دنیاى خود را بخاطر اصلاح آخرتشان وا نگذارند جز آنكه خداى سبحان بهتر از آن را براى آنها جایگزین كند.
(غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:2
پسندیدم 0
UserName