امام علی(ع)
توسط : fgf
دنیاى نابود شدنى و آخرت ماندنى) با هم جمع نشوند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 16:0
پسندیدم 0
UserName