امام علی(ع)
توسط : fgf
 دنیا و آخرت در كنار هم جمع نشوند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:59
پسندیدم 0
UserName