امام علی(ع)
توسط : fgf
آخرت را به دنیا نفروشید و خانه فانى شدنى را به سراى جاویدان مبادله نكنید. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:56
پسندیدم 0
UserName