امام علی(ع)
توسط : fgf
هر چه در دنیا افزون گردد در آخرت كاسته شود. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:53
پسندیدم 0
UserName