امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه همّت و اراده ‏اش آخرت باشد (نه دنیا) به انتهاى خواسته خویش از خیر و خوبى رسیده است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName