امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه كار آخرت خود را اصلاح كند خداوند كار دنیاى او را رو به راه و اصلاح كند. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:50
پسندیدم 0
UserName