امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه زیاد به یاد آخرت باشد نافرمانى و گناهش اندك شود. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:49
پسندیدم 0
UserName