امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه از نعمتهاى آخرت روى بگرداند به دنیاى اندك قانع شود. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName