امام علی(ع)
توسط : fgf
مؤمن نیست كسى كه در باره اصلاح معاد خود اهتمام نورزد. (و تلاش ننماید) (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName