امام علی(ع)
توسط : fgf
آخرت را جایگزینى نیست و دنیا بهاى جان نیست. (كه آدمى خود را به دنیا بفروشد) (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:42
پسندیدم 0
UserName