امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه معاد خود را اصلاح كند به راه درست دست یافته است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:41
پسندیدم 0
UserName