امام علی(ع)
توسط : fgf
كسى كه بفروشد آخرتش را به دنیاى خود، از هر دو زیان كرده است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:39
پسندیدم 0
UserName