امام علی(ع)
توسط : fgf
 كسى كه بخرد آخرتش را به وسیله دنیاى خود، از هر دو سود برده است. (غررالحکم ، باب آخرت)
دوشنبه 1/11/1386 - 15:38
پسندیدم 0
UserName